Home > SAVJETI > Savjeti za uspješnu prodaju nekretnina > Koji su kriteriji za odabir agencije za nekretnine?
 
 

Savjeti za uspješnu prodaju nekretnina

Crozilla donosi savjete koji Vam mogu pomoći da brže i jednostavnije prodate svoju nekretninu.

Koji su kriteriji za odabir agencije za nekretnine?

Svaki vlasnik nekretnine koji ima potrebu angažirati agenciju za nekretnine postavlja si pitanje: po kojim kriterijima odabrati agenciju koja će najbolje zastupati moje interese? Ovaj članak će se baviti odgovorima na to pitanje. Objašnjava koja sve prava imaju klijenti kada angažiraju agenciju za nekretnine i kako razlikovati profesionalnu (legalnu) od amaterske (ilegalne) agencije.

Diana Perger, vlasnica agencije za promet nekretninama „Euro-interijeri“, smatra kako su  kod odabira agencije za nekretnine ovo najvažniji kriteriji:

Stupanjem na snagu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i njegovom izmjenom i dopunom, počele su se događati pozitivne promjene na tržištu nekretnina. 

All including usluga

U velikom su se broju zatvorile nekvalitetne agencije koje su prodavale nekretnine iz kuhinje, a opstale su se kvalitetne agencije koje svojim klijentima pružaju „all including-sve uključeno“ uslugu koja podrazumijeva profesionalnu pripremu nekretnine za tržište (kvalitetne fotografije i tlocrt), prezentaciju nekretnine, punu odgovornost za „papirologiju", odabir najboljeg modela plaćanja, pregovore s prodavateljem/kupcem, u suradnji sa odvjetničkim uredom izradu Predgovora, Ugovora, i dr., posredovanje pri realizaciji kredita, kontakt s procjeniteljima, provjeru eventualnih dugovanja na ime režija, pratnju kod javnog bilježnika, kontrolu isplate, primopredaju stana, upis vlasništva, prebacivanje režija, prijavu poreza... 

Svaka profesionalna agencija koja se legalno bavi tom djelatnošću mora biti upisana u imenik agencija koji je transparentno objavljen na web stranicama Hrvatske gospodarske komore.

Također osoba koja obavlja posao agenta za nekretnine mora posjedovati licencu i on isto tako mora biti evidentiran u imeniku agenata. Svaki klijent ima uvid u gore spomenute imenike i radi svoje sigurnosti i sigurnosti svoje imovine, treba prije bilo kakve odluke provjeriti i agenciju i agenta osobno.
Sve to zajedno i dalje ne daje garanciju da će klijent biti zadovoljan svojim odabirom ali daje određenu sigurnost i pravnu zaštitu da posluje sa legalnom agencijom.

Nadalje, kvalitetna agencija mora znati slušati klijenta, njegove potrebe, želje i mogućnosti te sve to zajedno mora dovesti do kvalitetno obavljenog posla sa što manje stresa.  

Ponuda

Drugi segment koji razlikuje kvalitetnu agenciju od nekvalitetne je u ponudi.
Ponuda mora biti profilirana, lijepo prezentirana, mora sadržavati široku ponudu lokacija, površina i najvažnije realne cijene.  

Između ostaloga posao agenta za nekretnine je upoznati klijenta sa realnom tržišnom cijenom, sa eventualnim nedostatcima ili prednostima određene nekretnine i svakako upozoriti na eventualne pravne nedostatke. 

Imidž i tradicija

Zadnji segment koji klijentu mora biti vodilja kod odabira agencije je sam imidž i tradicija iste. Dakle, klijenti imaju pravo znati koliko dugo neka agencija posluje, iz kakvih poslovnih prostorija posluje, koliko ulaže u marketing i stvaranje brenda, a ni preporuka nije na odmet. 

Faktor X 

Profesionalni agent za nekretnine mora znati da je svaka kupoprodaja iznimno stresna za klijente i da joj se kao takvoj treba pristupiti, pa ako nešto i nije u opisu njegovog radnog mjesta, a on može pomoći -  to treba i napraviti, faktor ljudskosti! 

Autor: Diana Perger, vlasnica agencije za promet nekretninama „Euro-interijeri"

15-03-2016
Savjeti: 7 do 21