Home > SAVJETI > Savjeti za uspješnu prodaju nekretnina > Što pruža agencijska provizija?
 
 

Savjeti za uspješnu prodaju nekretnina

Crozilla donosi savjete koji Vam mogu pomoći da brže i jednostavnije prodate svoju nekretninu.

Što pruža agencijska provizija?

Jedan broj građana se odvaži u proces kupnje ili prodaje nekretnine upustiti sam, bez pomoći struke, odnosno bez angažiranja agencije za posredovanje u prometu nekretninama. Najčešći razlog tome je ušteda plaćanja usluge agencijama za posredovanje. No, mnogi ne znaju da se iza iznosa naplaćene agencijske provizije nerijetko nalazi zahtjevan posao koji iziskuje poznavanje više različitih znanja i struka.

Agencije za posredovanje u prometu nekretninama mnogi vide tek kao sponu koja povezuje kupca  i prodavatelja. Posao agenata u stvarnosti je mnogo kompleksniji i obuhvaća brojne zadatke poput: prijenosa režija sa prodavatelja na kupca, izradu potpune kupoprodajne dokumentacije,  poslove vezane uz prijavu i oslobađanje plaćanja poreza itd.

Dajana Furgala Šuper, direktorica agencije „ORBIT Nekretnine"

Koja sve znanja i vještine imaju agencije za posredovanje u prometu nekretninama te koje sve poslove za svoje klijente obavljaju, doznajemo od Dajane Furgala Šuper, direktorice agencije „ORBIT Nekretnine“:
Glavna komparativna prednost u radu licenciranih agencija koje prati odvjetnički ured  je potpuna pravna sigurnost.  Ključ sigurnosti je u multidisciplinarnom pristupu za koji je neophodno dobro poznavanje više struka i pravnih propisa vezanih za regulaciju predmetne materije, a napose poznavanje:  Zakona o obveznim odnosima,  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  Zakona o prostornom uređenju i građenju i Zakona o zemljišnim knjigama. Bitno je da svi navedeni sadržaji budu primijenjeni u predugovoru/ugovoru kako bi stvarna volja ugovornih strana bila stavljena u predmetni tekst, a sve od strane stručne i za to ovlaštene osobe. Isto predstavlja krucijalno pitanje za obje strane, prodavatelja i kupca.“ – za portal Crozilla.com rekla je Dajana Furgala Šuper, te dodaje:

„Agencije koje pravno prate kupca naplaćuju proviziju 2-3 posto pri kupnji nekretnine te isti iznos provizije od prodavatelja kod prodaje. Pored spomenutog dovođenja u vezu kupca i prodavatelja radi realizacije kupoprodaje što je primarni cilj i obveza svakog posrednika, agencija za kupca u praksi obavlja:-izradu kompletne dokumentacije vezane uz kupoprodaju nekretnine (Predugovor ukoliko se potpisuje, te glavni Kupoprodajni ugovor)-dostava gruntovnih izvadaka predmetne nekretnine (uoči potpisivanja)-organiziranje i ovjera potpisa na kupoprodajnom ugovoru, a u slučaju realizacije kredita banke, prisustvovanje solemnizaciji ugovora o kreditu te predaja prijedloga za uknjižbu hipoteke u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe iste-po upisu hipoteke dostava rješenja i izvatka iz zemljišne knjige-prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine-prijava poreza, te prisustvovanje poreznoj komisiji za procjenu nekretnine-prijava za oslobođenje poreza kod kupnje prve nekretnine kojom se rješava stambeno pitanje-prijava prijedloga za uknjižbu prava vlasništva u Općinskom Sudu u Zagrebu-prijenos režija sa imena prodavatelja na ime kupca.

22-05-2015
Savjeti: 11 do 21